United States Navy VP Squadrons 1959-1964

SP-2E VP-6 Seaplane Gret & White P2V-5F VP-4 Seaplane Grey & White SP-2H VP-1 Seaplane Grey & White

All color profiles1997-2005


Previous United States Navy VP Squadrons 1964-1980 Index